Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

09
Янв 2018Про кафедру Інформаційних систем

Штат кафедри налічує тридцять осіб (штатних та за сумісництвом), із них вісім професорів і дванадцять доцентів. За сумісництвом на кафедрі працюють викладачі запрошені із провідних наукових установ Національної Академії наук України та НТУУ «КПІ».

Кафедра інформаційних систем здійснює професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (спеціалізація «Комп’ютерні науки»), а також магістрів за спеціалізаціями «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Узагальненим  об’єктом професіональної діяльності майбутніх спеціалістів є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички студенти закріплюють під час проходження практики на підприємствах харчової промисловості, у наукових установах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних інститутах і комерційних установах, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це, зокрема, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального простору НАН України, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», Київський пивзавод на Подолі, хлібокомбінати міста та інші харчові підприємства України. Між кафедрою інформаційних систем і зазначеними науковими установами укладено договори  про наукову допомогу в підготовці фахівців, провідні вчені викладають дисципліни професійної підготовки, очолюють наукові дослідження.  Кафедра має також договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво – обмін студентами, з провідними фірмами-розробниками програмних засобів, які в процесі проходження студентами практики кращим пропонують роботу. Під час навчання студенти кафедри мають змогу набути знань та досвіду, працюючи адміністраторами комп’ютерних лабораторій університету, у відділі технічних засобів навчання та дистанційної освіти, центрі інтелектуальних комп’ютерних систем, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Для виконання наукових досліджень – аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем використовується п’ять комп’ютерних аудиторій, які мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної робіт організовано локальну комп’ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Студенти із визначними здібностями приєднуються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів та служб університету, беруть участь у розробленні і впровадженні електронних засобів навчання. Також студенти кафедри інформаційних систем є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри інформаційних систем активно співпрацює з навчальними і науковими установами, зокрема з НУТУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.