Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

09
Jan 2018Про кафедру інформатики

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання таких факультетів:

 • технології цукрових та м’ясо-молочних виробництв;
 • технології бродильних та хлібопекарських виробництв;
 • біотехнології та екології;
 • механічний;
 • енергетичний;
 • обліку, фінансів та підприємницької діяльності;
 • технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи.

На сьогодні штат професорсько-викладацького складу кафедри інформатики складає 13 чоловік, в тому числі 4 доцента, 4 старших викладача, 5 асистентів.

Кафедра інформатики забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • інформатика
 • інформатика та інформаційні технології
 • інформаційні технології в інженерних розрахунках;
 • обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення
 • інформаційні технології в готельно-ресторанній справі;
 • інформатика та системологія;
 • обчислювальна техніка;
 • економічна інформатика;
 • комп’ютерні технології;
 • обчислювальна математика та програмування;
 • математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ;
 • математичні моделі електроенергетичних об’єктів в розрахунках на ЕОМ.

Контактна інформація:

Кафедра інформатики знаходиться в корпусі А на 2 поверсі (А-229 – А-236).

В.о. завідувача кафедри – доц. Грибков Сергій Віталійович
Телефон: 284-30-66

Завідувач лабораторії – Коваль Людмила Миколаївна
Телефон: 287-98-21

Викладацькі
Телефон: 287-96-16, 287-94-31