Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ
22
Окт 2018


Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

Доцент кафедри ІАСУ В’ячеслав Віталійович Іващук здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

Захист його дисертації на тему «Автоматизоване управління технологічними комплексами з виробництва багатоасортиментної продукції» пройшов у Національному університеті біоресурсів і природокористування (НУБіП). Науковим консультантом докторанта був професор кафедри ІАСУ, д.т.н. Анатолій Петрович Ладанюк.

Члени вченої ради визнали тему представленого дослідження актуальною та важливою. Було відзначено наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення. Рішення про присудження докторантові наукового ступеня було прийнято одноголосно.

Бажаємо В’ячеславу Віталійовичу нових наукових звершень!