Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ
14
Апр 2019


АКС узяв участь у секції АКІТ 85-ї наукової конференції НУХТ

Підсекції з автоматизації та ІТ було проведено 11 та 12 квітня.

11–12 квітня в НУХТ проводилась ювілейна 85-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

Студенти, аспіранти та викладачі наших кафедр узяли участь у роботі секції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Вона складалася з двох підсекцій:

  • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • «Інформаційні технології».

Учасники конференції виступили з доповідями за тематикою власних наукових досліджень. Після виступів доповідачі відповідали на запитання по своїх роботах. Доповіді учасників викликали в аудиторії інтерес, а деякі — навіть жваві дискусії. За результатами роботи конференції було визначено найкращі роботи по кожній підсекції.

Крім представників нашого факультету, на секції були присутні викладачі інших кафедр, факультетів та інститутів НУХТ.

Крім того, в рамках секції було прийнято до друку 73 тези доповідей від студентів, аспірантів і викладачів НУХТ, а також:

  • Національного аерокосмічного ун-ту ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків, Україна);
  • Національного технічного ун-ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);
  • Київського національного ун-ту технологій та дизайну (м. Київ, Україна);
  • Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України (м. Київ, Україна);
  • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Тези доповідей уже опубліковано на офіційному сайті НУХТ у розділі «Наукова діяльність» → «Матеріали конференцій» → 85 конференція (частина 2), а також на сайтах факультету АКС та самої конференції. Тези нашої секції знаходяться на сторінках із 361 по 437.

Скачати файл (7 МБ) можна за наступним посиланням:

http://conferencenuft.ho.ua/Books%20of%20abstracts/2019/Part%202.pdf

Дякуємо всім за активну участь, бажаємо подальших наукових успіхів та запрошуємо до співпраці на наступних наукових конференціях!