Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ
01
Nov 2021


Факультет продовжує міжнародну співпрацю

У жовтні НУХТ і факультет АКС відвідав експерт із Німеччини, фахівець із ІТ, д-р, проф. Хайко Шрьодер (Heiko Schröder).

Візит відбувся в рамках співпраці Національного університету харчових технологій із організацією Senior Experten Service (SES). Це служба старших експертів із Німеччини, яка активно сприяє міжнародному обміну фаховим досвідом, скеровуючи своїх експертів різних галузей на проєкти по всьому світі.

Проф. Шрьодер є фахівцем із ІТ, який протягом багатьох років займався паралельними обчисленнями, розподіленими системами, алгоритмами, штучним інтелектом, розпізнаванням зображень тощо. За час своєї професійної діяльності він встиг попрацювати в багатьох країнах світу (Німеччина, США, Велика Британія, Австралія, Сінгапур, Ефіопія, Індонезія, Ботсвана), займаючись науковою роботою й організовуючи навчальний процес для студентів комп’ютерних наук, інформаційних технологій та інженерії програмного забезпечення.

Під час візиту до НУХТ, який тривав три тижні, експерт познайомився та поспілкувався з викладачами та керівництвом університету, провів відкриті лекції для здобувачів і викладачів, консультації, а також надав ряд рекомендацій для поліпшення нашого навчального процесу.

Зокрема в рамках візиту було проведено зустрічі експерта з ректором та проректорами університету, деканом і заступницею декана факультету АКС, завідувачем та викладачами кафедри інформаційних систем, кафедри інформатики та кафедри АКТСУ, а також представниками партнерських організацій, науково-дослідних установ, роботодавців і випускників нашого факультету.

Перш за все, проф. Шрьодер докладно ознайомився з нинішньою організацією навчального процесу на факультеті та в університеті. Було приємно почути від експерта про наші переваги та позитивні сторони, зокрема:

 • переліки дисциплін ОПП із комп’ютерних наук на нашому факультеті вже майже повністю покривають усі сфери знань, окреслені в рекомендаціях міжнародних організацій ACM та IEEE у цій галузі;
 • наші здобувачі мають хорошу підготовку з теоретичних питань комп’ютерних наук і з математичних дисциплін, які є підґрунтям ІТ;
 • більшість випускників факультету працевлаштовані за фахом;
 • здобувачі займаються науково-дослідною роботою (НДР), створюють цікаві розробки в гуртках, а деякі також беруть участь у конкурсах НДР і займаються міжнародними проєктами;
 • університет залучає роботодавців і випускників до процесу перегляду та реформування ОПП;
 • університет має добре організовану та докладну систему нормування часу викладачів для навчально-методичної, наукової та організаційної роботи;
 • кількість здобувачів на одного викладача є меншою, ніж зазвичай у західних країнах, завдяки чому викладачі можуть приділяти більше часу та уваги кожному.

Серед шляхів поліпшення нашого навчального процесу проф. Шрьодер запропонував наступне:

 • узгодити зміст окремих дисциплін із рекомендаціями міжнародних організацій ACM та IEEE;
 • відкрити нові спеціальності або ОПП чи спеціалізації (за рахунок вибіркових дисциплін) у рамках спеціальності «Комп’ютерні науки», зокрема «Інженерія ПЗ», «Інформаційні технології», «Кібербезпека» та «Керування інформацією»;
 • запровадити для студентів побічні спеціалізації (minors) обсягом від 4 до 8 дисциплін, які б могли обиратися студентами з різних спеціальностей і ОПП у рамках усього університету;
 • запровадити можливість оплачуваного стажування студентів протягом піврічного періоду в ІТ-компаніях та/або промислових підприємствах та інших установах;
 • створити комітет роботодавців для регулярних зустрічей і обговорення ОПП та навчальних планів;
 • зменшити кількість аудиторних годин для викладачів, аби звільнити час для виконання науково-дослідної роботи.

Усі висловлені пропозиції були обговорені з викладачами та керівництвом факультету й університету. Більшість із них зустріли схвалення та готовність по можливості слідувати наданим рекомендаціям, адже такі реформи можуть бути корисними як для здобувачів, так і для викладачів та навчального закладу в цілому.

Факультет АКС вдячний проф. Шрьодеру за приділений час і цінні рекомендації, а організації SES, керівництву та міжнародному відділу НУХТ, а також представникам інших кафедр університету — за організацію численних заходів під час візиту експерта. Сподіваємось на подальшу активну співпрацю!