Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ
Кафедра Інформаційних систем

09
Янв 2018


Працевлаштування випускників кафедри Інформаційних Систем

Компанії та фірми, де працюють випускники кафедри інформаційних систем:

09
Янв 2018


Основні напрямки роботи кафедри Інформаційних Систем

Навчально-методична робота.

В аспекті навчально-методичної роботи варто відзначити копітку працю викладачів кафедри над підвищенням ефективності організації навчального процесу. Викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Викладачі кафедри повністю забезпечують розробку усіх складових навчально-методичного забезпечення: програми навчальних дисциплін; робочі програми навчальних дисциплін; програми практик; засоби діагностики якості вищої освіти; методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання; методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт; методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

09
Янв 2018


Історія кафедри інформаційних систем

Кафедра інформаційних систем заснована у 2002 році. З метою підвищення якості підготовки бакалаврів 6.050101 «Інформаційні технології», спеціалістів і магістрів спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», а також фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук зі спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології», наказом ректора № 122  «Про зміни в структурі НУХТ» від 19 вересня 2002 прийнято рішення про створення кафедри Інформаційних систем. За цим рішенням кафедра інформатики у 2002 р. розділилась на дві кафедри: Інформатики й Інформаційних систем. Із створенням кафедри в університеті оформився новий науковий напрямок, пов’язаний з прикладним системним аналізом інформаційних процесів у харчовій галузі.

09
Янв 2018


Про кафедру Інформаційних систем

Штат кафедри налічує тридцять осіб (штатних та за сумісництвом), із них вісім професорів і дванадцять доцентів. За сумісництвом на кафедрі працюють викладачі запрошені із провідних наукових установ Національної Академії наук України та НТУУ «КПІ».