Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

Про кафедру автоматизації та інтелектуальних систем керування

Кафедра автоматизації та інтелектуальних систем керування спільно з кафедрою інтегрованих систем управління здійснює підготовку бакалаврів із напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та є випусковою з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 7.05020201 (8.05020201) “Автоматизоване управління технологічними процесами”.
Детальніше
Склад кафедри
      Детальніше

Основні напрямки роботи кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У розрізі науково-методичної роботи колективом кафедри розроблені складові державних стандартів для підготовки бакалаврів за напрямком 0925 (нині - 050202) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” - освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційна програма, навчальний план. Робота затверджена Міністерством освіти і науки, а також Міністерством праці та соціальної політики. Наказом Міністерства освіти та науки, названі документи введені в дію для використання у всіх університети України, в яких ведеться підготовка фахівців за даним напрямом. Протягом останніх 10-ти років кафедра очолює комісію (нині - підкомісію) науково-методичної ради МОНУ за напрямком 0925 (голова – д.т.н., проф. А.П. Ладанюк, вчений секретар – доц. В.В. Іващук).
Детальніше
Хочете дізнатися більше?

Пропонуємо перейти на сайт кафедри та детальніше ознайомитися з інформацією про кафедру.

Перейти на сайт

Історія кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування

Кафедра автоматизації та інтелектуальних систем керування була створена у 2011 році, шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій на дві кафедри: кафедру інтегрованих автоматизованих систем управління та кафедру автоматизації процесів управління. Тому ці кафедри мають загальну історію, пов’язану з історією підготовки фахівців у галузі автоматизації в університеті, яка налічує понад 50 років.

Детальніше