Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

Про кафедру Інформаційних систем

Штат кафедри налічує тридцять осіб (штатних та за сумісництвом), із них вісім професорів і дванадцять доцентів. За сумісництвом на кафедрі працюють викладачі запрошені із провідних наукових установ Національної Академії наук України та НТУУ «КПІ».
Детальніше
Склад кафедри
      Детальніше

Основні напрямки роботи кафедри Інформаційних Систем

Навчально-методична робота.

В аспекті навчально-методичної роботи варто відзначити копітку працю викладачів кафедри над підвищенням ефективності організації навчального процесу. Викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Викладачі кафедри повністю забезпечують розробку усіх складових навчально-методичного забезпечення: програми навчальних дисциплін; робочі програми навчальних дисциплін; програми практик; засоби діагностики якості вищої освіти; методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання; методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт; методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.
Детальніше
Хочете дізнатися більше?

Пропонуємо перейти на сайт кафедри та детальніше ознайомитися з інформацією про кафедру.

Перейти на сайт

Історія кафедри інформаційних систем

Кафедра інформаційних систем заснована у 2002 році. З метою підвищення якості підготовки бакалаврів 6.050101 «Інформаційні технології», спеціалістів і магістрів спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», а також фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук зі спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології», наказом ректора № 122  «Про зміни в структурі НУХТ» від 19 вересня 2002 прийнято рішення про створення кафедри Інформаційних систем. За цим рішенням кафедра інформатики у 2002 р. розділилась на дві кафедри: Інформатики й Інформаційних систем. Із створенням кафедри в університеті оформився новий науковий напрямок, пов'язаний з прикладним системним аналізом інформаційних процесів у харчовій галузі.
Детальніше

Працевлаштування випускників кафедри Інформаційних Систем

Компанії та фірми, де працюють випускники кафедри інформаційних систем:
Детальніше