Кафедра Автоматизації та інтелектуальних систем керування

Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/kafedraaiskceperspektiva

Кафедра автоматизації процесів управління спільно з кафедрою інтегрованих систем управління здійснює підготовку бакалаврів із напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та є випусковою з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 7.05020201 (8.05020201) “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Детальніше...

Кафедра автоматизації процесів управління була створена у 2011 році, шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій на дві кафедри: кафедру інтегрованих автоматизованих систем управління та кафедру автоматизації процесів управління. Тому ці кафедри мають загальну історію, пов’язану з історією підготовки фахівців у галузі автоматизації в університеті, яка налічує понад 50 років.

З часу утворення у 1959 р., кафедра пройшла два періоди розвитку: перші 30 років пов'язані з традиційним напрямом автоматизації технологічних процесів і останні роки – з автоматизацією цих процесів на базі комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Детальніше...

Ладанюк Анатолій Петрович, завідуючий кафедри

Професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Доктор технічних наук.
Заслужений діяч науки і техніки України.
Дійсний член, академік міжнародної академії комп’ютерних наук і систем.
Закінчив КТІХП (актуальна назва НУХТ) у 1964. Працює на кафедрі з 1964 року.
Докторську дисертацію захистив у 1993 році.
Читає курси: Теорія автоматичного керування,Методи сучасної теорії управління,Основи системного аналізу.
Опублікував 2 підручника, 3 посібника, має більше 200 статей, а також монографію. Автор більш як 30 авторських свідоцтв та патентів.
Науково-педагогічний напрямок - наукові основи розробки систем автоматизації для комп’ютерно-інтегрованих виробництв
Підготував 14 кандидатів наук.

Детальніше...

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У розрізі науково-методичної роботи колективом кафедри розроблені складові державних стандартів для підготовки бакалаврів за напрямком 0925 (нині - 050202) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” - освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційна програма, навчальний план. Робота затверджена Міністерством освіти і науки, а також Міністерством праці та соціальної політики. Наказом Міністерства освіти та науки, названі документи введені в дію для використання у всіх університети України, в яких ведеться підготовка фахівців за даним напрямом. Протягом останніх 10-ти років кафедра очолює комісію (нині - підкомісію) науково-методичної ради МОНУ за напрямком 0925 (голова – д.т.н., проф. А.П. Ладанюк, вчений секретар – доц. В.В. Іващук).

Детальніше...

Актуально

Травневі свята Із 28.04 по 06.05 — вихідні, заняття переносяться на 4 робочі суботи. Графік...
 
Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочна форма навчання)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 66, корпус «А», ауд. А-430
Показати на мапі

Ми у соціальних мережах: