Кафедра Інформаційних Систем

На кафедрі готують фахівців галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), спеціальностями 7.05010101 (8.05010101) «Інформаційні управляючі системи та технології» (освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» і «магістр») та 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»). Узагальненим  об'єктом професіональної діяльності майбутніх спеціалістів є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація. Основний принцип підготовки фахівців цього напряму – практичне спрямування всіх дисциплін кафедри і постійний зв'язок із майбутньою діяльністю. Також на кафедрі відбувається підготовка аспірантів за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

 

Контактна інформація

Кафедра інформаційних систем знаходиться в корпусі А (ауд. А-331 – А-342).

Завідувач кафедри: проф. Самсонов Валерій Васильович.

Телефон: (044) 287-93-88; (044) 289-73-16

Email: samsonov[at]nuft.edu.ua

Завідувач лабораторіями: Магас Наталія Юріївна.

Телефон: (044) 287-97-76

Лаборантська (А-340): (044) 287-97-03

Викладацькі кафедри: А-333: (044) 287-92-46; А-338: (044) 287-96-77

 

Детальніше...

   Кафедра "Інформаційних систем" заснована у 2002 році. З метою підвищення якості підготовки бакалаврів 6.050101 «Інформаційні технології», спеціалістів і магістрів спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», а також фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук зі спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології», наказом ректора № 122  «Про зміни в структурі НУХТ» від 19 вересня 2002 прийнято рішення про створення кафедри Інформаційних систем. За цим рішенням кафедра інформатики у 2002 р. розділилась на дві кафедри: Інформатики й Інформаційних систем. Із створенням кафедри в університеті оформився новий науковий напрямок, пов'язаний з прикладним системним аналізом інформаційних процесів у харчовій галузі.

Детальніше...

Самсонов Валерій Васильович, завідуючий кафедри


Професор кафедри інформаційних систем, кандидат технічних наук.
Закінчив Київський політехнічний інститут у 1969 р.
Працює в НУХТ з 1988 року на умовах сумісництва, а з 2003 року завідувачем кафедри.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Центрального комітету профспілок працівників освіти і науки України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, медаллю Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»нагороджений нагрудними знаками МОН України "Відмінник освіти України",


Автор 2 підручників, 28 навчальних та навчально-методичних посібників, більше 150 статей та інших публікацій. Співавтор 22 галузевих стандартів, 10 програмних комплексів підтримки технології прийняття рішень та 5 електронних засобів навчання.
Науково-педагогічний напрямок – наукові основи розробки нових інформаційних технологій прийняття рішень та навчання.

Детальніше...

Навчально-методична робота.

В аспекті навчально-методичної роботи варто відзначити копітку працю викладачів кафедри над підвищенням ефективності організації навчального процесу. Викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Викладачі кафедри повністю забезпечують розробку усіх складових навчально-методичного забезпечення: програми навчальних дисциплін; робочі програми навчальних дисциплін; програми практик; засоби діагностики якості вищої освіти; методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання; методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт; методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Детальніше...

Навчальна література кафедри Інформаційних Систем

Детальніше...

Актуально

Загальна статистика подачі документів Вівторок, 18 липня 2017
Загальна статистика подачі документів на ОКР "Бакалавр" станом на...

Контактна інформація

Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочний деканат)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська 66, корп.“А”, ауд. “А-430”
Пошук на карті