Кафедра Інформатики

Сайт кафедри: http://inform.nuft.edu.ua/

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання таких факультетів:

  • технології цукрових та м’ясо-молочних виробництв;
  • технології бродильних та хлібопекарських виробництв;
  • біотехнології та екології;
  • механічний;
  • енергетичний;
  • обліку, фінансів та підприємницької діяльності;
  • технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи;

Детальніше...

Кафедра інформатики створена в 1973 р. За­лежно від завдань, які перед нею поставали, історію її розвитку можна умовно поділити на кілька етапів. Проте вона має і свою пе­редісторію.

Безпрецедентний розвиток кібернетики у сере­дині XX століття викликав появу нових навчальних дисциплін для всіх інженерних спеціальностей. У зв'язку з цим у 1963 р. тоді ще молодій кафедрі ав­томатизації виробничих процесів харчової промис­ловості (завідувач - професор В. Д. Попов) було до­ручено викладання таких дисциплін, як «Основи обчислювальної техніки і телемеханіки» і «Матема­тичні машини і програмування» для студентів спеціальності «Автоматизація виробничих про­цесів». Першими їх викладачами були доценти ка­федри автоматизації П. А. Куліш, В. В. Іванов, а зго­дом професор М. Г. Разорьонов.

Детальніше...

Овчарук Володимир Олексійович, завідуючий кафедри

Кандидат технічних наук, доцент
В 1992 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (зараз НУХТ), механічний факультет.
В НУХТ з 1992 р., на кафедрі з 1997 р.
Дисертацію захистив в 1998 р.
Автор понад 50 науково - методичних праць.
Науковий напрямок – інформаційна підтримка інженерних рішень в технологічних процесах сушіння харчових продуктів.

Детальніше...

Актуально

Травневі свята Із 28.04 по 06.05 — вихідні, заняття переносяться на 4 робочі суботи. Графік...
 
Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочна форма навчання)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 66, корпус «А», ауд. А-430
Показати на мапі

Ми у соціальних мережах: