Кафедра Інформатики

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання таких факультетів:

 • технології цукрових та м’ясо-молочних виробництв;
 • технології бродильних та хлібопекарських виробництв;
 • біотехнології та екології;
 • механічний;
 • енергетичний;
 • обліку, фінансів та підприємницької діяльності;
 • технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи;

Детальніше...

Кафедра інформатики створена в 1973 р. За­лежно від завдань, які перед нею поставали, історію її розвитку можна умовно поділити на кілька етапів. Проте вона має і свою пе­редісторію.

Безпрецедентний розвиток кібернетики у сере­дині XX століття викликав появу нових навчальних дисциплін для всіх інженерних спеціальностей. У зв'язку з цим у 1963 р. тоді ще молодій кафедрі ав­томатизації виробничих процесів харчової промис­ловості (завідувач - професор В. Д. Попов) було до­ручено викладання таких дисциплін, як «Основи обчислювальної техніки і телемеханіки» і «Матема­тичні машини і програмування» для студентів спеціальності «Автоматизація виробничих про­цесів». Першими їх викладачами були доценти ка­федри автоматизації П. А. Куліш, В. В. Іванов, а зго­дом професор М. Г. Разорьонов.

Детальніше...

Овчарук Володимир Олексійович, завідуючий кафедри

Кандидат технічних наук, доцент
В 1992 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (зараз НУХТ), механічний факультет.
В НУХТ з 1992 р., на кафедрі з 1997 р.
Дисертацію захистив в 1998 р.
Автор понад 50 науково - методичних праць.
Науковий напрямок – інформаційна підтримка інженерних рішень в технологічних процесах сушіння харчових продуктів.

Детальніше...

Газета Ф.АКС

Газета Ф.АКС №30 Четвер, 17 березня 2011
Газета Ф.АКС №31 Четвер, 23 червня 2011
Газета Ф.АКС №33 Середа, 30 листопада 2011
Газета Ф.АКС №34 Четвер, 08 березня 2012
Газета Ф.АКС №37 Вівторок, 06 листопада 2012
Газета Ф.АКС №38 Четвер, 07 березня 2013
Газета Ф.АКС №45 Вівторок, 01 вересня 2015

Актуально

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
У пункті меню Студенту додано підпункт Вакансії Вівторок, 20 грудня 2016
Надалі всі вакансії, що будуть пропонутись факультету будуть...
Відділ працевлаштування Середа, 12 жовтня 2016
Шановні студенти!   Відділ працевлаштування Національного...
Факультет шукає фахівця Joomla для адміністрування сайту Понеділок, 06 червня 2016
Якщо ти студент 1-3 курсу та маєш практичний досвід роботи з...
Література (заочний факультет) Четвер, 27 березня 2014
Для навчання студентів заочної форми навчання кафедрами факультету...

Контактна інформація

Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська 66, корп.“А”, ауд. “А-430”
Пошук на карті