Кафедра Інтегрованих автоматизованих систем управління

Сайт кафедри: http://www.iasu-nuft.pp.ua/

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління спільно з кафедрою автоматизації процесів управління здійснює підготовку бакалаврів із напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та є випусковою з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 7.05020202 (8.05020202) “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” та спеціалізацією “Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

Детальніше...

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління була створена у 2011 році, шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій на дві кафедри: кафедру інтегрованих автоматизованих систем управління та кафедру автоматизації процесів управління. Тому ці кафедри мають загальну історію, пов’язану з історією підготовки фахівців у галузі автоматизації в університеті, яка налічує понад 50 років.

З часу утворення у 1959 р., кафедра пройшла два періоди розвитку: перші 30 років пов'язані з традиційним напрямом автоматизації технологічних процесів і останні роки – з автоматизацією цих процесів на базі комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Детальніше...

Ельперін Ігор Володимирович

Завідувач кафедри, професор кафедри, кандидат технічних наук.
Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1972 р. Працює на кафедрі з 1972 року.
Кандидатську дисертацію захистив у 1983 році.
Читає курс: Контролери та їх програмне забезпечення.
Опублікував 1 підручник, 3 навчальних посібника, має понад 130 науково-методичних праць.
Має значний досвід впровадження сучасних мікропроцесорних систем управління у цукровій, спиртовій, м’ясо-молочній, оліє-жировій промисловості. Приділяє велику увагу оснащенню навчальних лабораторій сучасними технічними засобами автоматизації, особливо промисловими контролерами.
Підготував 2 кандидатів наук.
Наукові напрямки: наукові основи розроблення систем автоматизації для комп’ютерно-інтегрованих виробництв.
Нагороджений нагрудними знаками: «Изобретатель СССР», «Відмінник освіти», «Петро Могила».

Детальніше...

Науково-методична робота

У розрізі науково-методичної роботи колективом кафедри розроблено складові державних стандартів для підготовки бакалаврів за напрямком 0925 (нині - 050202) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” - освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційна програма, навчальний план. Робота затверджена Міністерством освіти і науки, а також Міністерством праці та соціальної політики. Наказом Міністерства освіти та науки, названі документи введені в дію для використання у всіх університетах України, в яких ведеться підготовка фахівців за даним напрямом.

Детальніше...

Актуально

Травневі свята Із 28.04 по 06.05 — вихідні, заняття переносяться на 4 робочі суботи. Графік...
 
Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочна форма навчання)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 66, корпус «А», ауд. А-430
Показати на мапі

Ми у соціальних мережах: