Кафедра Інтегрованих автоматизованих систем управління

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління спільно з кафедрою автоматизації процесів управління здійснює підготовку бакалаврів із напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та є випусковою з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 7.05020202 (8.05020202) “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” та спеціалізацією “Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

Детальніше...

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління була створена у 2011 році, шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій на дві кафедри: кафедру інтегрованих автоматизованих систем управління та кафедру автоматизації процесів управління. Тому ці кафедри мають загальну історію, пов’язану з історією підготовки фахівців у галузі автоматизації в університеті, яка налічує понад 50 років.

З часу утворення у 1959 р., кафедра пройшла два періоди розвитку: перші 30 років пов'язані з традиційним напрямом автоматизації технологічних процесів і останні роки – з автоматизацією цих процесів на базі комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Детальніше...

Ельперін Ігор Володимирович

Завідувач кафедри, професор кафедри, кандидат технічних наук.
Закінчив КТІХП (нині – НУХТ) у 1972 р. Працює на кафедрі з 1972 року.
Кандидатську дисертацію захистив у 1983 році.
Читає курс: Контролери та їх програмне забезпечення.
Опублікував 1 підручник, 3 навчальних посібника, має понад 130 науково-методичних праць.
Має значний досвід впровадження сучасних мікропроцесорних систем управління у цукровій, спиртовій, м’ясо-молочній, оліє-жировій промисловості. Приділяє велику увагу оснащенню навчальних лабораторій сучасними технічними засобами автоматизації, особливо промисловими контролерами.
Підготував 2 кандидатів наук.
Наукові напрямки: наукові основи розроблення систем автоматизації для комп’ютерно-інтегрованих виробництв.
Нагороджений нагрудними знаками: «Изобретатель СССР», «Відмінник освіти», «Петро Могила».

Детальніше...

Науково-методична робота

У розрізі науково-методичної роботи колективом кафедри розроблено складові державних стандартів для підготовки бакалаврів за напрямком 0925 (нині - 050202) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” - освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-кваліфікаційна програма, навчальний план. Робота затверджена Міністерством освіти і науки, а також Міністерством праці та соціальної політики. Наказом Міністерства освіти та науки, названі документи введені в дію для використання у всіх університетах України, в яких ведеться підготовка фахівців за даним напрямом.

Детальніше...

Актуально

Загальна статистика подачі документів Вівторок, 18 липня 2017
Загальна статистика подачі документів на ОКР "Бакалавр" станом на...

Контактна інформація

Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочний деканат)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська 66, корп.“А”, ауд. “А-430”
Пошук на карті