Intersport RUN UA 2017

Intersport RUN UA 2017

Як ви вже, мабуть, знаєте, щорічно в другу суботу осені Україна відзначає День фізичної культури...

Привітання до свята 1 Вересня 2017

Привітання до свята 1 Вересня 2017

Шановні викладачі та студенти!Щиро вітаємо Вас з початком нового навчального року!

Вітаємо нових студентів

Вітаємо нових студентів

30 серпня факультет Автоматизації і комп'ютерних систем провів урочистий захід присвячений посвяті...

 • Intersport RUN UA 2017

  Intersport RUN UA 2017

  Понеділок, 11 вересня 2017
 • Привітання до свята 1 Вересня 2017

  Привітання до свята 1 Вересня 2017

  Вівторок, 29 серпня 2017
 • Вітаємо нових студентів

  Вітаємо нових студентів

  Середа, 30 серпня 2017

Методи викладання і навчання

Навчальні семестри поділені на 2 чверті. У кожній чверті студент вивчає не більше шести дисциплін. Вивчення дисципліни може тривати одну чверть або кілька. Зміст кожної дисципліни поділений на модулі. Кожний змістовний модуль є логічно завершеною, системно впорядкованою і структурованою за окремими навчальними елементами частиною теоретичних знань та практичних умінь і навичок навчальної дисципліни. Кількість модулів визначається з урахуванням обсягу навчальної дисципліни. Для дисциплін, які вивчаються протягом 1 чверті:

1,0 – 1,5 кредиту – 2 модулі;

2,0 – 2,5 кредиту – 3 модулі.

Для дисциплін, які вивчаються протягом 2-х чвертей і мають обсяги 2,0 – 2,5 кредиту – 4 або 5 модулів.

Для дисциплін, які вивчаються протягом 3-х і більше чвертей – 2 або 3 модулі у кожній чверті.

Кожний модуль оцінюється визначеною кількістю балів. Рейтингове оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться на лекціях, на лабораторних заняттях (захист лабораторних робіт, тестування); на практичних або семінарських заняттях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, тестування, виступи); під час перевірки домашніх завдань; під час захисту курсового проекту (роботи) в кафедральній комісії; під час перевірки звіту з практики або під час проведення підсумкового модульного контролю у вигляді іспиту (не більше 40 балів із 100). Кількість іспитів у семестрі допускається не більше трьох.

Кількість курсових проектів (робіт) у семестрі не більше двох.

На четвертому курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” денної форми підготовки передбачено проведення проектно-технологічної практики протягом 4-х тижнів та переддипломної практики протягом 2-х тижнів. Після проходження практики студент складає звіт та захищає результати перед кафедральною комісією.

По закінченню навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” студент виконує та захищає бакалаврський дипломний проект, якому передує дипломне проектування тривалістю 7 тижнів.

На п’ятому курсі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” денної форми підготовки передбачено проведення конструкторської практики протягом 4-х тижнів та переддипломної практики протягом 2-х тижнів.

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” закінчується захистом дипломної роботи (проекту).

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” закінчується захистом магістерської роботи.

 

Шкала та критерії виставлення оцінок

Кредитно-модульна система передбачає запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів і шкалу за єдиними критеріями відповідно до таблиці.

 

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету
(в балах)

А

Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно
з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно
з обов’язковим повторним курсом

1-34

 

Критерії оцінювання знань студентів

 • Оцінка “Відмінно” ставиться за тверді знання даної теми. Студент правильно і повно відповідає на теоретичні питання, самостійно і правильно формулює постановку задачі, виконує формалізацію, будує логічні відношення та програму відповідно до змісту типових задач, впевнено працює з інструментальними засобами та володіє основами мови програмування для побудови задач .
 • Оцінка “Добре” ставиться за тверді знання даної теми. У відповідях можуть мати місце окремі неточності. Основні етапи розв'язку типових задач курсу розуміються і виконуються студентом правильно.
 • Оцінка “Задовільно” ставиться за знання даної теми. Студент має загальні уяви про основні етапи та механізми розв'язку типових задач. У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.
 • Оцінка “Незадовільно” ставиться за незнання основних розділів курсу та механізмів розв‘язку основних задач, невміння Їх використовувати для вирішення типових задач.

Актуально

Списки вступників Четвер, 20 липня 2017
  Спеціальність Напрям підготовки 122 «Комп’ютерні...
 
Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочний форма навчання)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська 66, корп.“А”, ауд. “А-430”
Пошук на карті

Ми у соціальних мережах